GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza:

Wyniki piątego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 29 października 2019 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

I.  położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:
„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha; cena wywoławcza: 97263,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 55063,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 55663,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha; cena wywoławcza: 55763,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 51063,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak.
 
„Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza:33 700,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 49540,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 52240,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 58940,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 37640,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.