Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

ZMIANY:
2016-09-01 14:04:00: utworzono dokument

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1, w związku z art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), § 4 ust. 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 9/16  Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2016 roku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:1. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 40,21 m2, znajdujący się  na parterze budynku wielomieszkaniowego nr 152 w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica wraz z udziałem w częściach wspólnych tego budynku oraz działce nr 413/23 o pow. 0,0903 ha, uwidocznionej w KW nr KS1E/00034336/8- wynoszącym 1881/10000 części.

W skład przedmiotowego lokalu mieszkalnego wchodzą następujące izby: pokój, kuchnia, łazienka z wc, spiżarnia oraz przedpokój. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica  o pow. 3,93 m2.

Cena wywoławcza: 64 000,00 zł.;  wadium: 6 400,00 zł.

2. Pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow. 13,04 m2 znajdująca się w budynku gospodarczym w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego oraz działce nr 426/13 o pow. 0,0651 ha, uwidocznionej w KW nr KS1E/00032481/5 - wynoszącym 913/10000 części.

Cena wywoławcza: 3 000,00 zł.;  wadium: 300,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  działki przeznaczone są pod budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe istniejące/potencjalne.

Przetargi odbędą się w dniu 7 października 2016 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 3 października 2016 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem nazwy  lokalu (mieszkalny lub gospodarczy), na który zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Dokumenty:

Ogłoszenie przetargu

 

Data składania ofert:
2016-10-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-10-03 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2016-09-01 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-09-01 14:04:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-09-01 14:04:00

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 04 kwietnia 2020r. 05:25:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.