Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
[Nieruchomości] Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

ZMIANY:
2015-07-07 09:33:22: utworzono dokument

GN.6840.3.2014/15 Lesko, dnia:  6 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia nr 2/15  Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 stycznia 2015 roku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieobciążonej, niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 198/7 o pow. 0,0083 ha, położonej w miejscowości Lesko w obrębie ewidencyjnym Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w KW nr KS1E/00001807/1. Działka nie posiada dojazdu, umiejscowiona jest na terenie niemal płaskim, stanowiąca grunt
o kształcie zbliżonym do wąskiego prostokąta.


GN.6840.3.2014/15 Lesko, dnia:  6 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia nr 2/15  Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 stycznia 2015 roku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieobciążonej, niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 198/7 o pow. 0,0083 ha, położonej w miejscowości Lesko w obrębie ewidencyjnym Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w KW nr KS1E/00001807/1. Działka nie posiada dojazdu, umiejscowiona jest na terenie niemal płaskim, stanowiąca grunt
o kształcie zbliżonym do wąskiego prostokąta.

 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jako teren istniejących zespołów zabudowy o różnej intensywności  wraz z funkcjami usługowymi. 

 

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli  oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 100/4 oraz 197/1.

Cena wywoławcza działki wynosi: 3 200,00 zł;

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 320,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 12 sierpnia 2015 r. Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, 38 - 600 Lesko w formie pisemnej.

Wadium należy wpłacić do dnia 10 sierpnia 2015 r. w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym
w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem: Wadium na działkę nr 198/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. - o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Wpłacone wadium zostanie:

   zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra;

   zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Uczestnicy przetargu wini posiadać przy sobie:

   kopię dowodu wniesienia wadium,

   dowód osobisty,

   w przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współwłaścicieli na zakup nieruchomości z  ich własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie (min. 1% ceny w zaokrągleniu w górę do 10,00 zł) powyżej ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Referacie Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210; telefonicznie 13 493 71 25 lub elektronicznie na adres: geodezja@powiat-leski.pl.

Data składania ofert:
2015-08-12 00:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-08-10 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-07-08 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-07-07 09:33:22
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-07-07 09:33:22

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-01-17
data dodania: 2020-01-14
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2020-01-03
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2020r. 04:43:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.