Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
[Nieruchomości] Szósty przetarg ustny nieograniczony na lokal użytkowy

ZMIANY:
2015-04-02 09:42:59: utworzono dokument

GN-I.6840.4.2015                                                                                  Lesko, dnia:  1 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 17 w Lesku posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonego w inwentaryzacji budowlanej i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:

Lokal użytkowy Nr 9 o pow. 103,09 m2 stanowiący udział 10309/51628 w nieruchomości;

cena wywoławcza: 360 000,00 zł.; wadium: 36 000,00 zł.


GN-I.6840.4.2015                                                                                  Lesko, dnia:  1 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 17 w Lesku posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonego w inwentaryzacji budowlanej i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:

Lokal użytkowy Nr 9 o pow. 103,09 m2 stanowiący udział 10309/51628 w nieruchomości;

cena wywoławcza: 360 000,00 zł.; wadium: 36 000,00 zł.

Lokal użytkowy nie posiada prawa do korzystania z pomieszczeń wspólnych wchodzących
w skład nieruchomości wspólnej służącej właścicielom lokali mieszkalnych i użytkowych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 grudnia 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym w odniesieniu do lokalu użytkowego Nr 9.

Drugi przetarg pisemny nieograniczony w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego odbył się
w dniu 12 lutego 2014 r. i zakończył się w dniu 20 lutego 2014 r. wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg pisemny nieograniczony w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego odbył się
w dniu 6 czerwca 2014 r. i zakończył się w dniu 13 czerwca 2014 r. wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego odbył się
w dniu 5 września 2014 r. i zakończył się w dniu 12 września 2014 r. wynikiem negatywnym.

Piąty przetarg pisemny nieograniczony w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego odbył się
w dniu 21 listopada 2014  r. i zakończył się w dniu 21 listopada 2014 r. wynikiem negatywnym.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 11 maja 2015 r. w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem: Wadium na lokal Nr 9.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. - o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wpłacone wadium zostanie:

      zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra;

      zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Uczestnicy przetargu wini posiadać przy sobie kopie:

      dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 w/w rozporządzenia.

      wyciągu z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

      dokumentów tożsamości osób składających ofertę w imieniu własnym lub firmy, która reprezentują.

      w przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie (min. 1% ceny w zaokrągleniu w górę do 10,00 zł) powyżej ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Referacie Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210; telefonicznie 13 493 71 25 lub elektronicznie na adres: poczta@powiat-leski.pl.

Data składania ofert:
2015-05-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-05-11 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-04-02 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-04-02 09:42:59
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-04-02 09:42:59

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-13
data dodania: 2020-02-12
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 17 lutego 2020r. 18:02:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.